რა არის სწავლული?


'ალიმი (მცოდნე), ფაყიჰი და მუჯთაჰიდი ატარებს ერთიდაიგივე მნიშვნელობას. ისინი მიუთითებენ იმაზე - ვინც მიაღწევს შარიათის მმართველობას, და რომელსაც შეუძლია მიიღოს შარიათის გადაწყვეტილებები. ეს ნიშნავს, რომ მან უნდა შეიძინოს იჯთიჰადის წინაპირობები. ვერ აღწერს ამ ტერმინს('ალიმ,ფაყიჰ,მუჯთაჰიდ) გარდა იმათისა, ვინც აკმაყოფილებს იჯთიჰადის რეკვიზიტებს. სწავლულებმა ყურადღება გაამახვილეს ამ წინაპირობებზე ისე, რომ კარი არ არის ღია ყველასთვის, მოხუცისთვის ან ახალგაზრდისთვის, რომ ისაუბროს ალლაჰის რელიგიის შესახებ, რომელსაც არ აქვს ცოდნა. მაგრამ ჩვენ მხოლოდ ორ ანგარიშს დავუმატებთ, საიდანაც გაჩვენებთ, რა არის ეს წინაპირობა.
1.პირველი მოხსენება ალ-შავქანიდან და ის, რაც მან თქვა, შეიძლება შეაჯამოს ხუთ ქულაში, ხუთი წინასწარი რეკვიზიტების ჩამონათვალი:
ა. მას უნდა ჰქონდეს ყურანისა და სუნნეთის ტექსტების ცოდნა. არ არის აუცილებელი მან დაიზეპიროს სუნნა. რადგან, საკმარისია მან იპოვოს თავისი ანგარიშები თავიანთ ადგილებზე და იცნობდეს სუნნას წიგნების შინაარს. უპირველეს ყოვლისა, როგორებიცაა სუნნას კრებულები - საჰიჰ ბუხარი, საჰიჰ მუსლიმი, სუნანათ ათ თირმიზი, სუნან ან ნასაი, აბუ დავუდი, სუნან იბნ მაჯა) და ასე შემდეგ. მან აგრეთვე უნდა იცოდეს რა არის სანდო(საჰიჰი) და რა არის და'იფი(სუსტი) სუნნათის ტექსტებში.
ბ. მან უნდა იცოდეს იჯმის საკითხები.
გ. ის არაბულ ენას კარგად უნდა ფლობდეს. არ არის გათვალისწინებული რომ მან იგი იცოდეს გულით, უფრო სწორად მან უნდა შეეგუოს ენის მნიშვნელობას და სტრუქტურას.
დ. მას უნდა ჰქონდეს უსულ ალ ფიყჰის ცოდნა. (ისლამური იურისპრუდენციის ძირითადი პრინციპები).
ე. მან უნდა იცოდეს, რა არის გაუქმებული და რა არ არის გაუქმებული(ნასიხ ვალ მანსუხ ) ირშად ალ ფუჰუულ 2/297-303)

2. მეორე განიხილა იბნ უსეიმინმა.
მას უფრო გაშალა ეს საკითხი:
ა. მან (მუჯთაჰიდმა) უნდა იცოდეს შარიათის მტკიცებულებები, რაც მას იჯთიჰადისთვის სჭირდება, როგორიცაა ყურანისა და ჰადისების ტექსტები.
ბ. მან უნდა იცოდეს ის საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია ჰადისების სანდოობაზე (საჰიჰ) ან სისუსტეზე (და'იდ), როგორიცაა ისნადი (გადმომცემთა ჯაჭვი), ადამიანები ისნადში და ასე შემდეგ.
გ. მან უნდა იცოდეს, რა არის გაუქმებული და რა არ არის გაუქმებული(ნასიხ ვალ მანსუხ). და ასევე ის საკითხები რომლებზედაც არსებობს იჯმა. იგი არ გასცემდეს გადაწყვეტილებას გაუქმებულით რომელიც ეწინააღმდეგება სწავლულთა იჯმას.
დ. მას უნდა გააჩნდეს ცოდნა რომელიც გავლენას ახდენს, როგორებიცაა კონკრეტული მნიშვნელობების ცოდნა, და ცოდნა რომელიც აწესებს შეზღუდვებს, და ის არ უნდა გასცემდეს გადაწყვეტილებას რომელიც ეწინააღმდება შარიათს.
ე. მას უნდა ჰქონდეს არაბული ენისა და უსულ ალ ფიყჰის(ისლამური იურისპრუდენციის ძირითადი პრინციპები) ცოდნა, რომელიც უნდა დამტკიცდეს სიტყვიერი მტკიცებულებით; როგორია ზოგადი და რა არის კონკრეტული, რა არის აბსოლუტური და რა არის შეზღუდული, რა არის ნახსენები მოკლედ და რა არის დეტალურად ნახსენები, და ასე შემდეგ, და რომ მისი დადგენილება ექვემდებარება მტკიცებულებას.
ვ. მას უნდა ჰქონდეს გადაწყვეტილება მტკიცებულებებიდან
(ალ უსუულ ფი 'ილმ ალ უსულ გვერდი 85,86, შარხ გვერდი 584-590)

და ალლაჰმა უკეთ იცის