110.ნასრ

მთავარ გვერდზე დაბრუნება

სურა 110 

„ნასრ“ 

მოწყალე და მწყალობელი ალლაჰის სახელით

1 როცა ალლაჰის შეწევნა და გამარჯვება იქნა მოვლენილი, ا

2 და როცა დაინახავ, როგორ უწყვეტ ნაკადად შედის ხალხი ალლაჰის სარწმუნოებაში, 

3 შეაქე და განადიდე ღმერთი შენი და შენდობა შესთხოვე! უეჭველად, ის ყოვლისმიმტევებელია!