103.ასრ

მთავარ გვერდზე დაბრუნება

სურა 103  „'ასრ“ 

მოწყალე და მწყალობელი ალლაჰის სახელით 


1 ვფიცავ, 'ასრს ! 


2 უეჭველად, ადამიანი წაგებულია! 


3 გარდა მათი, რომელთაც ირწმუნეს და ჰქმნეს სიკეთენი, და ერთმანეთს ჭეშმარიტებასა და მოთმინებას ამცნობენ!