რას ნიშნავს სალაფი?

სალაფი არის არაბული სიტყვა და ნიშნავს წარსულს, გარდასულს. ისლამური გაგებით სალაფები არიან ალლაჰის შუამავალი (ალლაჰის ლოცვა და სალამი მას) და მისი საჰაბეები, საჰაბეების მომდევნო თაობა და შემდეგ მათი მიმყოლები. ამგვარად ჩვენ მივიღეთ მუსლიმების პირველი სამი თაობა. სალაფები არიან მუსლიმთა პირველი სამი თაობა რომელიც ნახსენებია შემდეგ ჰადისში:

იბნ მას’უდი გადმოსცემს, რომ ალლაჰის შუამავალმა (ალლაჰის ლოცვა და სალამი მას) თქვა: `საუკეთესო ადამიანები არის ჩემს თაობაში, შემდეგ - მათ მომდევნოსა და მომდევნოების მომდევნოში.
(ბუხარი 6428)

სალაფებს ასევე ეწოდებათ აჰლუ სუნნა (სუნნეთის ხალხი) და ფირყათუ ნაჯია (გადარჩენილი ჯგუფი).
სალაფები მკაცრად იცავენ ალლაჰის შუამავლის (ალლაჰის ლოცვა და სალამი მას) მოტანილ თავჰიდს და სწავლებას. სალაფები მკაცრად გმობენ ალლაჰის შუამავლის (ალლაჰის ლოცვა და სალამი მას) გზიდან გადახვევას და მკაცრად გმობენ ღმერთზე თანაზიარის დაყენებას/დადგენას, ურწმუნოებას და ყოველგვარ სიახლეს.