ეს წიგნი ეჭვი არ არის მასში - ჭეშმარიტი გზაა ღვთისმოშიშთათვის
(ბაყარა 2:2)