ეს წიგნი ეჭვი არ არის მასში - ჭეშმარიტი გზაა ღვთისმოშიშთათვის (ბაყარა 2:2)